ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
Επίπεδο Ε, αίθουσα Ε3

Σάββατο 16 Απριλίου

11:00-12:00 ∆ορυφορική οµιλία «Καινοτόµα προϊόντα και νέα υλικά στην υπηρεσία των επαγγελµατιών υγείας»
Οµιλητής: Χρήστος Γυφτογεωργίου, sales engineer LEMO & NORTHWIRE Medical Series Products
Χορηγός: ΚΑΛΑΒΙΤΗΣ Α.Ε.Ε.
12:00-14:30 ∆ορυφορική εκδήλωση Πανελλήνιας Ένωσης Ιδιωτικών Κλινικών
«Ο ρόλος των Ιδιωτικών Κλινικών στις νέες συνθήκες.
Ο ρόλος τους, η προσαρµογή τους και η θέση τους στο σύστηµα»
Προεδρείο:
 • Γρηγόρης Σαραφιανός, πρόεδρος ΠΕΙΚ
 • Νικόλαος Χρυσοχέρης, αντιπρόεδρος ΠΕΙΚ
Συµµετέχουν:
 • Γρηγόρης Σαραφιανός - πρόεδρος ΠΕΙΚ
 • Φώτης Παπαβασιλόπουλος - Ολύµπιο Θεραπευτήριο
 • Κώστας Χατζηαθανασιάδης - Ασκληπιείο Κρήτης
 • Παύλος Μελισσανίδης - Κλινική Αγ. Γεώργιος, Έδεσσα
 • Νίκος Χρυσοχέρης - Ιώνιο Θεραπευτήριο, πρόεδρος Ιδ. Κλινικών Πειραιά
 • Αλέξιος Σιάµος - Ιπποκράτειο Ίδρυµα Αγρινίου

14:30-16:30 ∆ορυφορική εκδήλωση «Υγεία και Αντιµικροβιακός Χαλκός»
Προεδρείο: ∆ρ Πάνος Ευσταθίου, χειρουργός Σπονδυλικής Στήλης, επιστηµονικός σύµβουλος Ελληνικού Ινστιτούτου Ανάπτυξης Χαλκού
Αντιµικροβιακή δράση χαλκού
∆ρ Πάνος Ευσταθίου, χειρουργός Σπονδυλικής Στήλης, επιστηµονικός σύµβουλος Ελληνικού Ινστιτούτου Ανάπτυξης Χαλκού
Εφαρµογές Αντιµικροβιακού Χαλκού στην ευρύτερη κοινωνία
Νίκος Βεργόπουλος, γενικός διευθυντής Ελληνικού Ινστιτούτου Ανάπτυξης Χαλκού
Χορηγός: Ελληνικό Ινστιτούτο Ανάπτυξης Χαλκού

16:30-17:30 ∆ορυφορική οµιλία «Λύσεις Πληροφορικής για το Σύγχρονο Ιατρείο»
Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση… το πριν και το µετά
Βασιλική Αλεξίου, προϊσταµένη Τεχνικής Υποστήριξης SigmaSoft A.E
Πώς βοηθούν οι λύσεις πληροφορικής στον εκσυγχρονισµό του ιατρείου
Νικόλαος Λαµπιρής, καρδιολόγος
Οργανώστε έξυπνα το ιατρείο σας
Πραξιτέλης Πιπέρης, ειδικός σε θέµατα Πληροφορικής
Χορηγός: SIGMASOFT
17:30-18:30 ∆ορυφορική εκδήλωση «Νέες Τάσεις στις Υπηρεσίες για την Ιατρική Κοινότητα. Ο ρόλος της IMS Health»
Νίκος Κωστάρας, γενικός διευθυντής IMS HEALTH
Χορηγός: IMS HEALTH ΗELLAS
18:30-20:30 Παράλληλη Εκδήλωση Ελληνικής Εταιρείας Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας
Προεδρείο:
 • Ξενοφών Βακάλης, ακτινοθεραπευτής ογκολόγος, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών & Euromedica - Κλινική Αθήναιον Α
 • Γεώργιος Τσακίρης, καθηγητής Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας & Ακτινικής Βιολογίας, «Υγεία» & Euromedica - Κλινική Αθήναιον Α

Καινοτοµία και Τεχνολογία στην Ακτινοθεραπεία
Κυριακή Θεοδώρου, ακτινοφυσικός Ιατρικής, αναπληρώτρια καθηγήτρια Ιατρικής Φυσικής Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας, αντιπρόεδρος Ένωσης Φυσικών Ιατρικής Ελλάδας
Η εξέλιξη της Τεχνολογίας στην Ακτινοθεραπεία ωφελεί τελικά τον ογκολογικό ασθενή
Νικόλαος Σαλβαράς, ακτινοθεραπευτής ογκολόγος, τέως διευθυντής Μονάδος Ροµποτικής Ακτινοχειρουργικής Cyber Knife
Ο ρόλος του ΕΟΠΥΥ στη σύγχρονη Ακτινοθεραπεία
 • Θεοφάνης Ρηγάτος, ιατρός ΩΡΛ, διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασµού ΕΟΠΥΥ
 • Θεόδωρος Πασχάλης, ακτινοφυσικός Ιατρικής, ∆/νση Στρατηγικού Σχεδιασµού ΕΟΠΥΥ

Κυριακή 17 Απριλίου

13:00-15:30 Παράλληλη Εκδήλωση Ελληνικής Εταιρίας Χειρουργικής Ορθοπαιδικής και Τραυµατολογίας
Μικροεπεµβατικές παρεµβάσεις στην οσφυαλγία
Πάνος Ευσταθίου, πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Ορθοπαιδικής και Τραυµατολογίας
Στρογγυλή Τράπεζα «Ορθοπαιδικά Προβλήµατα»
Προεδρείο: Σταµάτιος Παπαδάκης, Θεόδωρος Κορµάς, Κωνσταντίνος Κατέρος
Πρόσθιος Χιαστός: Η µάστιγα του αθλητισµού
Παντελής Νικολάου, διευθυντής Ορθοπαιδικής Κλινικής Αθλητικών Κακώσεων, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, Α’ αντιπρόεδρος Ε.Ε.Χ.Ο.Τ.
Αντιµετώπιση παθολογικών καταγµάτων
∆ρ Θεόδωρος Κορµάς, συντονιστής διευθυντής Γ.Ο.Α.Ν.Α. «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ», γενικός γραµµατέας Ε.Ε.Χ.Ο.Τ.
– Ανοιχτά κατάγµατα
Σταµάτιος Παπαδάκης, διευθυντής ∆’ Ορθοπαιδικής Κλινικής, Νοσοκοµείο ΚΑΤ, Β’ αντιπρόεδρος Ε.Ε.Χ.Ο.Τ.
Τραύµα από πυροβόλο όπλο
Οδυσσέας Παξινός, MD, MSc, PhD, FACS Colonel Hellenic Air Force, Orthopaedic Surgeon
Περιεγχειρητική πρόληψη και αντιµετώπιση παραγόντων κινδύνου σε γηριατρικούς ασθενείς
∆ρ Κωνσταντίνος Κατέρος, διευθυντής Α’ Ορθοπαιδικής Κλινικής Γ.Ν.Α. Γεννηµατάς
– Κατάγµατα σφυρών
Αλέξανδρος Ελευθερόπουλος, προϊστάµενος Ορθοπαιδικής Κλινικής Μονάδας Νάουσας, Γ.Ν. Ηµαθίας
Ο πόνος στον ορθοπαιδικό ασθενή: χαρακτήρες, αντιµετώπιση ∆ρ Παύλος Χρηστογεώργος, διευθυντής ΠΕ∆Υ Ηλιούπολης
Αρχική ενδονοσοκοµειακή εκτίµηση του πολυτραυµατία
Σπύρος Γαλανάκος, ορθοπαιδικός χειρουργός, κλινικός συνεργάτης ∆’ Ορθοπαιδικής Κλινικής ΚΑΤ
15:30-17:00 Εκπαιδευτικό σεµινάριο διοίκησης ιδιωτικών µονάδων υγείας
∆ιοργάνωση: Τµήµα Οργάνωσης & ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστηµίου Πειραιώς
Προεδρείο: Γιάννης Κούνουπας, φαρµακοποιός, γενικός διευθυντής K•Provoli
Ρόλος και χρησιµότητα του επιχειρηµατικού σχεδίου στις ιατρικές µονάδες
∆ηµήτριος Γεωργακέλλος, καθηγητής, Τµήµα Οργάνωσης & ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστηµίου Πειραιώς
Αναγκαιότητα δεξιοτήτων ∆ιοίκησης & Marketing στις ιδιωτικές µονάδες υγείας
Μάρκος Τσόγκας, επίκουρος καθηγητής ∆ιεθνούς Marketing Πανεπιστηµίου Πειραιώς
Θέµατα χρηµατοοικονοµικής διοίκησης σε µονάδες υγείας: η αποµυθοποίηση των αριθµών
Παναγιώτης Αρτίκης, αναπληρωτής καθηγητής Χρηµατοοικονοµικών Πανεπιστηµίου Πειραιώς
17:00-18:00 Στρογγυλό τραπέζι «Ανακουφιστική Φροντίδα: «Η στεντόρεια λάµψη» για ασθενείς µε απειλητικές για τη ζωή παθήσεις»
Προεδρείο: Κυριακή Μυστακίδου, καθηγήτρια Ανακουφιστικής Αγωγής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, υπεύθυνη Μονάδας Ανακουφιστικής Αγωγής «Τζένη Καρέζη» Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ
Βασικές αρχές και φιλοσοφία της Ανακουφιστικής Φροντίδας
Κυριακή Μυστακίδου, καθηγήτρια Ανακουφιστικής Αγωγής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, υπεύθυνη Μονάδας Ανακουφιστικής Αγωγής «Τζένη Καρέζη» Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ
Ανακουφιστική Φροντίδα: Η βέλτιστη προσέγγιση στον ογκολογικό ασθενή
Χρίστος Παπαδηµητρίου, καθηγητής Θεραπευτικής Ογκολογίας Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Αρεταίειο Νοσοκοµείο
Η αδήριτη αναγκαιότητα του Ψυχολόγου στην Oµάδα Ανακουφιστικής Φροντίδας
Ελένη Τσιλίκα, ψυχολόγος Υγείας B.Sc., M.S. Ph.D.(C), Μονάδα Ανακουφιστικής Αγωγής «Τζένη Καρέζη», Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

Υπό την αιγίδα:ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ & ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ EΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ
ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΓΚΟΛΟΓΩΝ
ΠΑΘΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ
ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ
ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ


Μεγάλος χορηγός:

ΒΙΑΝΕΞ

Χορηγοί επικοινωνίας:

Med-Point Med-Point Med-Point Med-Point

Με την υποστήριξη:


Med-Point
ΑΡΧΙΚΗ | ΠΡΟΣΒΑΣΗ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ